• Lt
  • Lv
  • Ru

Atsiliepimai

Kuomet pirmą kartą įsidarbinau mokykloje, svajojau galėsiantis dirbti su mokiniais harmoningoje aplinkoje. Meldžiausi, kad tai, kas nutiko maniesiems mokytojams, nenutiktų man. Jie laikėsi požiūrio, kad mokymas – tai tiesiog darbas. Neegzistavo visiškai jokio santykio tarp mokytojo ir jo mokinių. Didžioji jų dalis gaišdavo žymiai daugiau laiko kontrolės klasėje užtikrinimui, nei pačiam mokymui.
Deja, praėjus dešimčiai metų, aš taip pat tapau ciniškas savųjų mokinių ir jų tėvų atžvilgiu. Mokymas man taip pat tapo tiesiog darbu, o kiekvienos dienos tikslas – kuo greičiau gryžti į namus, kuo toliau nuo mokinių.
Kuomet išklausiau Tėvų Efektyvumo Programą (Parent Effectivenes Program – P.E.T.) suvokiau neįkainojamą principą. Šis principas taikytinas tėvų/vaikų, mokytojų/mokinių, vadovų/pavaldinių santykiuose: jei aš sugebėsiu bendrauti su kitu žmogumi kaip asmenybė, mano  o taip pat ir kito žmogaus, „našumas“ taps geresnis nei bet kada anksčiau.
Mokytojų Efektyvumo Programa (Teacher Effectiveness Training – T.E.T.) suteikė įgūdžius išlaikyti sveikus santykius klasėje. Rezultatai buvo stulbinantys! Neįtikėtina, kaip jie sumažino įtampą mokymo metu.
Tuo pačiu, kaip T.E.T. kursas buvo naudingas asmeniškai man, T.E.T. ir P.E.T. duetas buvo raktas į manasias svajones.  Ar galite įsivaizduoti, kas galėjo nutikti tiems 25 mokiniams, jei ir aš, kaip mokytojas, ir tėvai būtume dirbę išvien, iš visos širdies? Kaip bebūtų, šis duetas – tai atsakymas į tiek daug švietimo sistemos problemų, sistemos, kuri stengiasi išspręsti žmogiškasias problemas naudojant daugiau technologijų ir daugiau pinigų!
- Paddy T., mokytojas ir mokyklos vadovas, Dublin, Ireland / Chicago, Illinois

Naudojau keletą T.E.T. įgūdžių prieš išklausydamas kursą, tačiau buvo naudinga atnaujinti žinias ir suvokti kaip juos reikia taikyti siekient bendradarbiaujančių santykių, bendrame kontekste. Taip pat taikydavau grupinių taisyklių nustatymo metodą, vienok, skirtingai nei T.E.T. atveju, ne-kooperatyviuoju būdu. Taigi, tiktai išklausiusi T.E.T. kursą sugebėjau apjungti ir naudoti šiuos atskirus įgūdžius taip, kaip reikia.
Štai vienas pavyzdys. Viskas prasidėjo, kai vienos iš devintokų klasių situacija pablogėjo. Kilo mergaičių skundai, kad kai kurie berniukai su jomis nepagarbiai elgiasi. Surengiau vaikams taisyklių nustatymo susirinkimą, Pranešimų-Aš pagalba išsakiau savo susirūpinimą ir bendrus siekius klasėje, tokius kaip siekis, kad kiekvienas klasėje jaustųsi smagiai ir saugiai.  Taip pat paprastais žodžiais paaiškinau metodą ir jo pagrindus.
Toliau sekė penkiolikos minučių trukmės diskusija, kurios tik-tik užteko pagrindinių problemų kiekvienoje pusėje (kai kurie berniukai irgi skundėsi mergaičių elgesiu) ir norų nusakymui. Užrašiau šią informaciją lentoje ir paprašiau, kad kiekvienas sugalvotų „Klasės Taisyklės“, kurios atitiktų šiuos reikalavimus, ir išsakytų jas kito užsiėmimo metu.
Galvojau, kad problema kilusi tik taip penkių mergaičių ir tam tikros berniukų grupelės, tačiau sekančią dieną kiti mokiniai taip pat išsakė savo poreikį priimti šias taisykles. Diskutuodami, vertindami idėjas, galų gale, nustatėme keturias, „pagarbą rodančias“ taisykles, kurios iš tiesų, taikytinos daug platesniame kontekste nei vien berniukų/mergaičių problemos. Visgi, svarbiausia, ne pačios taisyklės – o diskusija!
Šio taisyklių nustatymo sesijos metu, turėjau panaudoti visus T.E.T. įgūdžius, viskas užtruko beveik pusė pamokos. Tačiau tai buvo verta kiekvienos sugaištos minutės – bendra atmosfera klasėje pagerėjo visiems ateinantiems metams. Keletą kartų teko priimtas taisykles priminti, tačiau žymiai mažiau kartų nei tikėjausi. Mokiniai tikrai tapo pagarbesni vieni kitų atžvilgiu (netgi tapo „nekieta“ elgtis kitaip) ir iš tiesų pradėjo labiau stengtis. Vėliau, mokslo metų eigoje, papildėme šias taisykles keliomis, ir taip pat, manau, jie įgijo labai svarbių įgūdžių gyvenime – darbo komandoje įgūdžių.
- M. Kapua, mokytojas, Auckland, New Zealand

Kažkada dėstydamas fiziką ir matematiką vidurinėje mokykloje, maniau, kad didžiausias mano, kaip mokytojo, pasiekimas būtų buvęs, jei baigę mokyką mokiniai įgytų ir galėtų pritaikyti tokias žinias kaip Niutono dėsniai ar kvadratinių lygčių sprendimas.
Dabar,visgi, jei galėčiau pasirinkti kokias žinias ir įgūdžius turėtų įgyti baigdami mokyklą mokiniai – pasirinkčiau bendravimo įgūdžius (nors, žinoma, dalykinės žinios irgi yra svarbios). Šie įgūdžiai skatina pačią efektyviausią discipliną – vidinį drausmingumą, tiek mokykloje, tiek visuomenėje. Iki tol, kol atsiras geresnis bendravimo modelis nei esu atradęs dabar – naudoju ir naudosiu Gordon modelį.
- Robert T., citata is knygos "Classroom Management".

Visada maniau, kad mokytojas labiausiai reikia aistros ir žinių savajam dėstomui dalykui. Tačiau po T.E.T. kuros suprantu, kad mokyme svarbiasia yra netgi ne mokymo metodas, o bendravimas tarp mokytojo ir mokinio.
- N.T., mokytojas, Tokyo, Japan