• Lt
 • Lv
 • Ru

Programą įgyvendinančios mokyklos

 1. Druskininkų Atgimimo vidurinė mokykla,
 2. Kaišiadorių rajono Žaslių pagrindinė mokykla,
 3. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla,
 4. Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazija,
 5. Šiaulių Didždvario gimnazija,
 6. Jurbarko Naujamiesčio vidurinė mokykla,
 7. Mažeikių r. Ukrinų pagrindinė mokykla,
 8. Anykščių rajono Kavarsko vidurinė mokykla,
 9. Vilniaus „Sietuvos" vidurinė mokykla,
 10. Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla,
 11. Vilkaviškio rajono Alvito pagrindinė mokykla,
 12. Trakų r. Paluknio „Medeinos“ vidurinė mokykla,
 13. Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul vidurinė mokykla,
 14. Šiaulių „Juventos" pagrindinė mokykla,
 15. Vilniaus „Ateities“ vidurinė mokykla,
 16. Anykščių Antano Vienuolio gimnazija,
 17. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija,
 18. Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinė mokyka.

Dr. Thomas’o Gordono Y.E.T. programa gali būti įgivendinama

 • Pagrindinėse mokyklose;
 • ­Vidurinėse mokyklose;
 • ­Gimnazijose
 • Nemokyklinėje aplinkoje, tokioje kaip:
  • Religinės organizacijos;
  • Dienos centrai;
  • Bendruomenių centrai;
  • Vaikų globos namai,
  • Jaunimo įkalinimo įstaigos
  • Bei kitos jaunimo organizacijos.

Programos sėkmės įgyvendinimo kriterijai

 • ­Esminės ir būtinos veiksmingo programos įgyvendinimo sąlygos yra nuoseklumas, aktyvumas, kryptingumas, įsigilinimas. Jei mokykloje jau yra taikomos  kitos,  panašios programos labai svarbu, kad mokyklos administracija, mokytojai žinotų  ir įvertintų savo mokinių poreikius ir atidžiai įvertintų  kaip  šios programos gali  papildyti viena kitą, kaip  jos  gali atitikti mokyklos aktualijas, vaikų poreikius, ilgalaikius ir artimuosius ugdymo tikslus.
 • Vadovas turi palaikyti ir morališkai remti Jūsų vykdomas veiklas. Padiskutuokite, kokias tiesiogines naudas Y.E.T. gali suteikti Jūsų mokyklai ir siekite to.
 • Programos įgyvendinimo grupė privalo būti darni, vieno tikslo siekianti komanda. Svarbus sutarimas tarp komandos narių, pagarba, atsakomybė ir tikėjimas tuo, ką kuriate kartu.
 • Svarbi mokinių nuomonė. Be jų pritarimo Y.E.T. mokykloje turi mažai perspektyvų. Jeigu mokiniai nepritaria vykdomoms veikloms ar jos neįdomios, jie neateis į renginius ar nedalyvaus Jūsų otganizuojamuose užsiėmimuose.

Svarbus kiekvienas iš šių kriterijų, kaip labai svarbi ir šių kriterijų visuma.

Programą  galima įgyvendinti per 9 savaites,  4 mėnesius arba vienerius metus,  ji gali būti integruota į kitus mokomuosius dalykus, gali būti atskira disciplina ar realizuota kaip neformaliojo švietimo užsiėmimai.

Jei ugdymo įstaiga nutaria dalyvauti šioje programoje:

Pirmas žingsnis - Projekto įgyvendinimo grupės susirinkimas. Į įgyvendinimo grupės susirinkimą kviečiami mokyklos administracija, socialinis pedagogas, psichologas ir pedagogai, kurie dirbs su grupėmis jie supažindinasmi su programos tikslais, struktūra bei galimybėmis, apmokomi programos diegimo principų,išrenkamas  įgyvendinimo grupės vadovas, susidaromas preliminarus veiklos planas.

Antras žingsnis – Mokomasis  seminaras. Seminaro metu parengiamas Dr. Thomas’o Gordono Y.E.T. programos pedagogas (-ai), ugydo įstaiga aprūpinama reikiama metodine medžiaga t.y. pedagogas (ai) gauna metodinės medžiagos komplektą programos įgyvendinimo laikotarpiui (pasirašius programos įgyvendinimo sutartį) bei mokiniams skirtą dalomąją medžiagą, taip pat suderinamas Y.E.T. pedagogams skirtas  konsultacijų grafikas programos įgyvendinimo metu. Dalyvių skaičius pirmame seminare ne mažiau kaip 12 žmonių.

Trečias žingsnis – Y.E.T. pamokos. Užsiėmimus  tikslinga vesti kartą per savaitę .Rekomenduojamas grupės dydis – ne daugiau kaip 10–12 vaikų. užsiėmimus gali vesti programos Y.E.T. pedagogo kvalifikaciją turintis pedagogas.

Pedagogas, vieną kartą pilnai dalyvavęs Dr. Thomas’o Gordono Y.E.T. pedagogų rengime ir įgijęs programos pedagogo kvalifikaciją, gali vėl ir vėl dalyvauti programoje, ją įgyvendindamas programoje dalyvaujančioje įstaigoje.

Programos vykdytojai  ir koordinatoriai VšĮ ,,Pro Coaching " rūpinasi programos kokybe bei programos pedagogų kvalifikacijos palaikymu – kiekvienais metais organizuojami  kvalifikacijos kėlimo kursai ankstesniais metais programos pedagogo kvalifikaciją įgijusiems pedagogams, leidžiama metodinė literatūra, programą įgyvendinantys pedagogai bei ugdymo įstaigos yra nuolat  konsultuojamos, jiems  teikiama naujausia aktuali informacija.