• Lt
  • Lv
  • Ru

Apie mus

„Pro Coaching“ - tai nevyriausybinė ne pelno siekianti neformalaus ugdymo organizacija įkurta 2008 metais, kurios pagrindinis tikslas ugdyti atsakingas ir kūrybingas asmenybes, nusiteikusias mokytis ir tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti bei gebančias kelti sau prasmingus gyvenimo tikslus ir tinkamai integruotis nuolat besikeičiančioje visuomenėje.

Šis tikslas taip pat reiškia, kad mes norime padėti ne tik vaikams bet ir suaugusiems, kurie nori ir siekia asmeninio tobulėjimo, kurie nori tapti pasitikinčiais savimi, laimingi ir gerbiami vaiko ugdytojai.

Kaip mes veikiame?

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose, Pagrindinėse mokyklose, Vidurinėse mokyklose, Gimnazijose, Nemokyklinėje aplinkoje, tokioje kaip: Religinėse organizacijose, Bendruomenių centruose, Vaikų dienos centruose įgyvendiname tarptautines Dr. Thomas Gordon‘o (tris kartus nominuoto Nobelio Taikos premijai, 9 knygų autoriaus, 1999 m. Amerikos Psichologų fondo aukso medalio laureato) sukurtas neformalaus ugdymo programos: Parent Effectiveness Training - P.E.T., Teacher Effectiveness Training - T.E.T., Youth Effectiveness Training - Y.E.T., Leader Effectiveness Training - L.E.T., skirtas:

  • lavinti specialistų, dirbančių su vaikais ir jaunimu profesinių gebėjimų įgūdžius, padedančius sukurti tarpusavio ryšį juos motyvuoti, keisti tradicinius pamokų/paskaitų vedimo būdus ir taip optimizuoti mokymo(si) procesą;
  • ugdyti vaikų ir jaunimo socialinius įgudžius padedančius jiems atsiskleisti, pasitikėti savimi, išmokti planuotį savo laiką, kelti sau ilgalaikius tikslus ir kryptingai jų siekti.
  • suteikti tėveliams žinių ir įgūdžių apie tai, kaip sėkmingai auginti ir auklėti savarankiškus, aktyvius vaikus; kaip pozityviai spręsti kylančius konfliktus ir auklėjimo problemas šeimoje; kaip skiepyti vaikui tinkamas vertybines orientacijas; kaip kartu su mokykla spręsti vaiko ugdymo(si) ir mokymo(si) klausimus.

Be šių pagrindinių veiklų Mūsų įmonė taip pat kuria, inicijuoja ir įgyvendina kitas programas, aktyviai bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis giminingose švietimo, psichikos sveikatos ar vaiko teisių srityse, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.

Mūsų darbas grindžiamas mintimi, jog labai svarbu nuo mažų dienų rūpintis vaiko emocine gerove bei stiprinti jo psichikos sveikatą, kad ateityje nereikėtų spręsti rimtų psichologinių ar emocinių problemų, įveikti priklausomybių, o taip pat mintimi, kad svarbi yra ir tėvų bei pedagogų emocinė harmonija, jausmų pusiausvyra ir pagarba jiems; juk jie – svarbiausi vaiką gyvenimui ruošiantys asmenys.

Mes tikime, kad drauge galime padėti vaikams užaugti kūrybingomis, iniciatyviomis ir atsakingomis asmenybėms!