• Lt
 • Lv
 • Ru

Įgalinkime vaikus ištrūkti iš nelaimingo gyvenimo rato

Nuo 2011 m. gruodžio mėn. VšĮ „Pro Coaching“, oficialus Gordon Training International atstovas Lietuvoje ir Latvijoje pradeda naują iniciatyvą – edukacinį projektą „Įgalinkime vaikus ištrūkti iš nelaimingo gyvenimo rato“.

Iš viso projekto įgyvendinimui siekiama surinkti 17300 Lt.

Parama projektui renkama per aukojimo portalą www.aukok.lt. Apie šią ir kitas paramos projektui galimybes daugiau informacijos rasite mūsų puslapyje, skiltyje Parama.

Projekto idėja

Vykdydami savanorišką veiklą skirtingose švietimo ir ugdymo institucijose, taip pat ir tose, kurios teikia paslaugas rizikos grupės vaikams ir jų šeimų nariams, VšĮ „Pro Coaching“ atstovai pastebėjo, kad Lietuvoje skurdžiose, nepalankiose šeimose gyvenantiems vaikams teikiama pagalba dažniausiai orientuojasi į nemokamą maitinimą, rūbelių atidavimą, įvairių daiktų pirkimą. Tokia pagalba įpratina vaikus pasyviai naudotis parama, laukti pagalbos, nededant asmeninių pastangų. VšĮ „Pro Coaching“ tikslas – skatinti teigiamus pokyčius tokioje susidėsčiusioje neigiamoje situacijoje ir įgalinti nutraukti susidariusį skurdo ir socialinės atskirties skurdo ratą. Todėl organizacija sukūrė projektą, kurio siekis – investuoti į vaikų ateitį ir asmenybės ugdymą ir įgalinti juos savarankiškai rūpintis savimi, valdyti savo gyvenimą ir kurti savo gyvenimo kokybę be labdaros ir pasyvaus naudojimosi socialine parama.

Projektas įgyvendinamas kartu su Lietuvos vaikų ir jaunimo centru.

Projekto tikslas

Įgyvendinti edukacinę programą, kuri formuotų vaikų ir jaunų žmonių, gyvenančių nepalankiomis socialinėmis sąlygomis, lyderystės/socialinius įgūdžius ir gebėjimą pačiam valdyti savo gyvenimą.

Projektas svarbus tuo, kad jis padės vaikams ir jauniems žmonėms, kurie šiuo metu yra atstumti ir dažnai „nurašomi“ atrasti savo vidines jėgas, motyvaciją ir galimybes keisti savo gyvenimą, t.y. siekti išsimokslinimo, iškelti gyvenimo tikslus ir žinoti, kaip juos įgyvendinti, o tai padės vaikams ir jauniems žmonėms ištrukti iš skurdo, pažeminimo ir atskirties liūno.

Projekto vieta ir laikas

Projektą numatoma įgyvendinti 2012 m. kovo – rugpjūčio mėn., Kauno ir Marijampolės savivaldybių 5 vaikų dienos centruose, kuriuos lanko tinkamų gyvenimo sąlygų stokojantys vaikai.

Projekto tikslinė grupė

100 vaikų, lankančių vaikų dienos centrus. Tai vaikai, kurie:

 • Neturi finansinių galimybių dalyvauti neformaliame ugdyme;
 • Gyvena skurde;
 • Patyria nepriežiūrą, smurtą, atstūmimą;
 • Anksti įsitraukia į alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų vartojimą;
 • Šeimoje mato netinkamus, smurtinius elgesio modelius;
 • Dažnai netiki, kad gali kažko pasiekti gyvenime.

Projekto metodika

Užsiėmimai vaikams bus vykdomi pagal inovatyvią ir Lietuvoje tik nuo 2011 m. taikomą programą Y.E.T. (Youth Effectiveness Training – Jaunimo Lyderytės Įgūdžių Ugdymo Programa). Programa šiuo metu yra taikoma 30 pasaulio šalių. Daugiau informacijos apie programą rasite: čia

Y.E.T. užsiėmimų metu tikslinės grupės vaikų bus mokoma kaip:

 • Siekti savo svajonių;
 • Išsikelti gyvenimo tikslus ir juos įgyvendinti;
 • Spręsti konfliktus, susidoroti su stresu;
 • Būti atsakingam, geriau susikaupti ir įgyti savikontrolės įgūdžių;
 • Atsispirti neigiamam bendraamžių spaudimui dėl alkoholio ir narkotikų;
 • Mandagiai ir pagarbiai bendrauti su kitais;
 • Atrasti savo kūrybiškumą, stipriąsias puses ir panaudoti jas savo gyvenimo tikslų siekimui;
 • Suvokti išsilavinimo svarbą, tai, kaip reikia atsakingai ir stropiai mokytis.

Tai padės vaikams patiems kurti savo gyvenimo kokybę ir ištrukti iš socialinės atskirties, skurdo ir nelaimingo gyvenimo rato. Vaikai išmoks patys valdyti savo gyvenimą, atsakingai dirbti savo ir visuomenės labui, pasiekti geresnių rezultatų mokykloje, asmeniniuose santykiuose, siekti užsibrėžtų tikslų, atrasti savo mėgstamą savirealizacijos sritį; mažės narkotinių medžiagų vartojimo, smurtinių poelgių.

Iš viso projekto metu 100 vaikų iš vargingų, nepalankių, smurtinių šeimų bus organizuota po 12 praktinių užsiėmimų (1,5 – 2 val. trukmės).

Užsiėmiami vaikams pagal Y.E.T. programą bus organizuoti šiomis temomis:

 1. užsiėmimas. Saviraiška
 2. užsiėmimas. Elgesio „langas“
 3. užsiėmimas. Kalbėjimosi įgūdžiai
 4. užsiėmimas. Kitų supratimas ir priėmimas
 5. užsiėmimas. Aktyvaus Klausymosi įgūdžiai
 6. užsiėmimas. Sėkmingas asmeninių probloemų sprendimas
 7. užsiėmimas. Kaip pasakyti, kaip tu jautiesi – tinkama jausmų raiška
 8. užsiėmimas. Baimių nugalėjimas
 9. užsiėmimas. Konfliktai ir santykiai
 10. užsiėmimas. Konfliktų sprendimas, kai niekas nepralaimi
 11. užsiėmimas. Žmonių skirtumai ir jų supratimas
 12. užsiėmimas. Tavo gyvenimo veiksmų planas

Kurkime pokyčius vaiko gyvenime kartu!