• Lt
  • Lv
  • Ru

Pozityvios tėvystės ugdymas – sėkminga Lietuvos ir Latvijos partnerystė šeimų labui

VšĮ „Pro Coaching“ tęsia bendradarbiavimą su viena iš didžiausių vaiko gerovės srityje dirbančių tarptautinių organizacijų – SOS vaikų kaimais (SOS Children‘s Villages). Kartu su organizacijos padaliniu Latvijoje, Latvijos SOS vaikų kaimais, toliau vykdomos bendros veiklos, skirtos kurti galimybes tėveliams išmokti tinkamai koreguoti nepriimtiną vaikų elgesį ir sėkmingai spręsti sudėtingas auklėjimo problemas, o vaikams – augti darniose ir laimingose šeimose. Tokias galimybes Rygos miesto savivaldybės šeimos įgyja dėka projekto „Pozityvios tėvystės ugdymas“, įgyvendinamo Latvijos sostinėje.

Projekto metu net 48 tėveliai turės galimybę įgyti naujų žinių vaiko auklėjimo ir sveikų santykių kūrimo šeimoje klausimais bei praktinių įgūdžių, kaip šias žinias taikyti kasdienėse situacijose, dalyvaudami mokymuose pagal Dr. Thomas‘o Gordon‘o P.E.T. programą (Parents Effectiveness Training – Pozityvios tėvystės ugdymo programa). Dėka gauto finansavimo kiekvienas iš tėvelių taip pat gaus P.E.T. programos leidinius pozityvios tėvystės tema, kuriuos numatoma parengti latvių ir rusų kalba.

P.E.T. programos mokymai – tai taip pat VšĮ „Pro Coachingׅ“ indėlis į SOS vaikų kaimų ilgalaikę Šeimų stiprinimo programą, kuria siekiama suteikti kokybišką ir visapusišką paramą, pagalbą tėvams, kad vaikai galėtų augti saugūs bei aprūpinti savo šeimoje; kad būtų sumažinta rizika nutrūkti darniems vaikų ir tėvų santykiams.

Projektą „Pozityvios tėvystės ugdymas“ remia Rygos miesto savivaldybės socialinio aprūpinimo departamentas, bendradarbiaudamas su Švietimo, sporto ir kultūros departamentu. Projektą numatoma įgyvendinti 2013 m. spalio – gruodžio mėn.