• Lt
  • Lv
  • Ru

Dažnai užduodami klausimai apie P.E.T.

K:

Kokio amžiaus vaikams rekomenduojama Jūsų programa?

A:

Kadangi Gordono modelis – tai bendravimo įgūdžių (o ne elgesio keitimo) rinkinys, modelis veikia su bet kokio amžiaus vaikais. Aišku, būtina atsižvelgti į tam tikrus ypatumus tais atvejais, kai vaikai yra iki verbalinio amžiaus. Tiek P.E.T. knyga, tiek P.E.T. DVD-programa apima tuos metodus, kurie gali būti naudojami siekiant išklausyti vaikus, kurie dar yra per maži, kad kalbėti bei metodus, kurie yra skirti išsakyti savo poreikius vaikams, kurie yra dar per maži, kad galėtų suprasti žodžius. Kuo anksčiau tėvai pradės naudoti Gordon modelį su savo vaikais, tuo lengviau juo naudotis vaikams augant ir bręstant.

K:

Ar programa remiasi viską leidžiančiu požiūriu į auklėjimą?

A:

Tikrai ne. Kai tėvai leidžia vaikams daryti viską, ką jie nori (o tėvų poreikiai nėra patenkinami), vaikai auga neatsakingi, neapdairūs bei neatsižvelgiantys nei į tėvų, nei į kitų poreikius. Vaikai, auklėjami tokiu būdu, neretai būna nemėgstami ir bendraamžių tarpe – iš bendraamžių jie susilaukia nedėkingumo, paviršutiniškų santykių. Dar blogiau yra tai, kad ir patys tėvai kenčia bei atsiriboja nuo tokių vaikų.
Gordono modelis, dėka savo efektyvių bendravimo įgūdžių, leidžia tėvams išvengti perdėtos kontrolės, autoritarinio auklėjimo, ir būtent dėl to modelis gali būti lengvai painiojamas su leidimu vaikui daryti viską, ką jis nori. Tačiau Gordono modelio paslaptis yra tai, kad jis apima konfliktų išsprendimo metodus tokiu būdu, kad tiek tėvų, tiek vaikų poreikiai kiekvieną kartą yra patenkinami. Skirtumas tarp mūsų modelių, ir kitų tėvystės ugdymo programų yra tas, kad kai vaikai elgiasi tokiu būdu, kurie prieštarauja tėvų poreikiams, Gordono modelis pataria naudoti „Aš“ pranešimus, kurių dėka tėvai gali įtakoti vaiko elgesio pokyčius.

K:

Ar sunku išmokti Gordon modelio?

A:

Ne. Programos koncepcija – paprasta ir lengvai suvokiama (žr. mūsų Šūkį arba Mūsų Tėvystės Filosofiją platesnei programos apžvalgai). Klausymosi įgūdžiai (Aktyvus Klausymasis) ir konfrontacijos įgūdžiai („Aš“ pranešimai) reikalauja praktikos, tačiau kai tik patirsite, kiek galingi ir reikšmingi šie įgūdžiai yra teikiant pagalbą vaikui, kai šis susiduria su įvairiais sunkumais bei įtakojant vaiko elgesį, būsite motyvuotas mokytis ir bandyti toliau.

K:

Kaip galiu būti tikras, kad programa padės ir man?

A:

Gordon modelis buvo ir yra taikomas skirtingo amžiaus, išsilavinimo, pajamų ir kultūrų tėvų. Tai sako mums, kad iš tikrųjų nėra nei vienos priežasties, kodėl modelis turėtų būti neveiksmingas kažkam kitam. Programos sėkmę nulemia du pagrindiniai komponentai: 1) Jūsų nusiteikimas ją išbandyti, ir 2) Jūsų įsipareigojimas mokytis įgūdžių bei panaudoti juos.
Kai tėvai išbando Aktyvaus Klausymosi įgūdžius pirmą kartą, daugelis nustemba, kokie paprasti ir efektyvūs šie metodai yra. Tai didina tėvų motyvaciją ir toliau mokytis pagal programą.

K:

Ar modelis suderinamas su religiniais mokymais?

A:

Skirtingų pakraipų religinės organizacijos Jungtinėse Amerikos Valstijose, o taip pat įvairiose kitose šalyse patys skatina savo parapijiečius dalyvauti Gordon programoje. Gordon modelis netgi buvo pavadintas įgūdžiais paremta „auksinės taisyklės“ – „Elkis su kitais taip, kaip nori, kad būtų elgiamasi su tavimi“ – įgyvendinimo priemone (žr. mūsų Šūkį platesnei programos apžvalgai).