• Lt
  • Lv
  • Ru

Atlikti projektai

Organizacija siekia dalyvauti projektuose, kurie yra skirti vaiko ir šeimos gerovei užtikrinti, šeimos institutui stiprinti, pozityviai tėvystei skatinti, stipriai, atsakingai ir socialiai funkcionaliai šeimai ugdyti, švietimo sistemai Lietuvoje optimizuoti. Keli pagrindiniai projektai, kuriuos įvykdė organizacija:

  • 2009 m. Ilgalaikė „Plauksta“ visuomenės veiklos stiprinimo programa (projekto sutartis No. 2009.NVOF2.4./3-6/03, projekto vykdytojas – bendruomenė „Plauksta“, finansavimo šaltinis – Latvijos Viešieji Struktūriniai fondai Nevyriausybinių organizacijų stiprinimui). Projekto tikslas – ilgalaikės tėvų visuomenės sukūrimas siekiant sumažinti smurto apraiškų kiekį, vystyti šeimos vertybes, skatinti bendruomenės integraciją. Projekto pagalba visuomenė buvo šviečiama žmogiškųjų santykių ir pagrindiniais sveiko gyvenimo klausimais regione; buvo primintos ir propaguojamos tradicinės šeimos vertybės, stiprinamas šeimos institutas, siekiama keisti smurtinius tėvų auklėjimo būdus pozityviąja disciplina. VšĮ „Pro Coaching“ taip pat organizavo Gordon Modeliu paremtus kursus P.E.T. (Parents Effectiveness Training – Pozityvios Tėvystės Efektyvumo Ugdymo Programa).
  • 2010 m. VšĮ „Pro Coaching“ savo iniciatyva organizavo ir įvykdė edukacinį projektą „Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas“. Projektas įvykdytas Kauno ir Vilniaus bendrojo lavinimo mokyklose bei ikimokyklinio ugdymo institucijose. Iš viso organizuota 100 val. paskaitų tėvams ir kitiems šeimos nariams apie pozityvią tėvystę, vaikų auklėjimą, elgesio problemų sprendimą, pozityvią discipliną 20 –yje švietimo įstaigų. 
  • 2011 m. VšĮ „Pro Coaching“ savo iniciatyva organizavo ir įvykdė edukacinį projektą „Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas“. Projektas įvykdytas Marijampolės savivaldybės pradinio lavinimo mokyklose bei ikimokyklinio ugdymo institucijose.