• Lt
 • Lv
 • Ru

Dr. Thomas Gordon Pozityvios Tėvystės įgūdžių lavinimo programa

Tai pirmoji pasaulyje susisteminta Tėvystės įgūdžių lavinimo programa (Parent Effectiveness Training – P.E.T.) užauginusi jau ne vieną kartą savarankiškų, savimi pasitikinčių ir aplinkinius gerbiančių vaikų skirtingose šalyse visame pasaulyje. Programa, kuriai 2012 m. sukaks 50 metų, šiuo metu yra taikoma ir naudojama 50 pasaulio šalių.

Programos idėja yra paprasta – tai siekis sukurti stiprų tėvų ir vaikų tarpusavio ryšį, kuris pažadintų vaiko pasitikėjimą savimi ir leistų skleistis jo kūrybiškumui, o tėvus įgalintų sėkmingai spręsti vaiko ugdymo ir auklėjimo klausimus, jaustis laimingais ir savimi pasitikinčiais tėvais.

Programa yra naudinga tiems tėvams, kurie nori sėkmingai spręsti įvairias auklėjimo ir ugdymo situacijas, su kuriomis susiduriame kas dieną ir auginti bei gyvenimui visuomenėje paruošti kūrybingus, atsakingus, savo nuomonę nebijančius pareikšti, tačiau kartu pagarbius, tinkamas vertybines orientacijas turinčius, save ir kitus gerbiančius vaikus.

Šios programos pagalba tėveliai mokosi:

 • pažinti ir suprasti tikruosius vaikų ir savo jausmus,
 • išreikšti savo norus ir poreikius,
 • valdyti nepriimtiną vaikų elgesį be prievartos,
 • kalbėti su vaikais, kad jie klausytų,
 • konstruktyviai išspręsti šeimoje iškylančius konfliktus, 
 • skatinti vaiką bendradarbiauti ir stiprinti jo pasitikėjimą savimi,
 • ugdyti vaiko atsakomybę ir savarankiškumą ir begalę dar kitų dalykų.

Kaip įgyjama šių įgūdžių?

Programos metu organizuojamos paskaitos, demonstracijos, atliekami praktiniai pratimai, žaidimai vaidmenimis, vyksta kasdieninių gyvenimo situacijų analizavimas, darbas su vaizdine ir garsine medžiaga, diskusijos grupėje. Taip pat atliekami namų darbai šeimos aplinkoje ir jų rezultatų aptarimas mažose grupelėse.

Kuo ši programa skiriasi nuo kitų tėvystės įgūdžių lavinimo programų?

 • Ji yra universali – įgyvendinama skirtingose kultūrinėse ir religinėse aplinkose 44 pasaulio šalyse jų nacionalinėmis kalbomis; tinka skirtingų poreikių tėvams. Daugelis kitų programų skirtos įveikti specifines problemas ar sunkumus, tuo tarpu P.E.T. gali padėti visiems tėvams, nepriklausomai nuo jokių šalių ar pačių dalyvių ypatumų.
 • Tinka įvairaus amžiaus vaikų tėveliams siekiantiems geriau pažinti savo vaikus, pakeisti požiūrį į jų auklėjimą, džiaugtis visaverčiais santykiais su savo artimaisiais.
 • Programoje taikoma efektyvių metodų sistema, besiskirianti nuo kitose tėvų įgūdžių tobulinimo programose naudojamų metodų, kadangi šie metodai orientuojasi į praktinių įgūdžių formavimą, praktinių kompetencijų ugdymą. Tai daug svarbiau nei formaliai suteiktos žinios, kadangi žinių išmokimas nereiškia, kad asmuo sugebės pasinaudoti jomis kasdieniniame gyvenime.
 • Programa ne kartą profesionaliai ir nepriklausomai vertinta, siekiant įsitikinti, ar ji tinkamai įgyvendinama, ar daro poveikį. Vertinimo metu nustatyta, kad programa – tai nėra formalių žinių kursas, kurias išklausę tėvai sėkmingai pamiršta, tačiau praktinio ugdymo metodas, kuris vėliau tampa priemone tėvams sėkmingai spręsti vaiko auklėjimo ir ugdymo situacijas, su kuriomis susiduriama kasdieniame gyvenime.
 • Dalyvaudami programoje tėvai išmoksta patys susivokti savo jausmuose, išreikšti savo norus ir poreikius, įveikti sunkumus ir stresus, pažinti ir suprasti tikruosius vaikų jausmus, valdyti nepriimtiną vaikų elgesį be prievartos, ugdyti vaiko atsakomybę ir savarankiškumą, skatinti vaiką bendradarbiauti ir stiprinti jo pasitikėjimą savimi, kalbėti su vaikais, kad jie klausytų ir dar begalę kitų dalykų, nes programoje taikoma efektyvių metodų sistema, besiskirianti nuo kitose programose naudojamų metodų.
 • Auklėdami vaikus pagal šią programą tėvai sukuria tokius santykius su vaikais, kai vaikai jaučia, kad gali pasidalinti su tėvais savosiomis problemomis, išgyvenimais, svajonėmis, vietoje to, kad jas slėptų savyje, išmoksta vidinės disciplinos, savikontrolės bei vidinės atsakomybės.

Kiek laiko trunka ši programa?

P.E.T. programa susideda iš 8 modulių, suskirstytų į 12 nuoseklių praktinių užsiėmimų. Vieno užsiėmimo trukmė 3-4 akademinės valandos. Šis užsiėmimų skaičius svarbus ir tuo, kad grupės dalyviai „nueina“ tam tikrą bendravimo kelią, kuriam reikia laiko. Tam, kad tėvai galėtų atvirai kalbėtis, išsakyti savo nusiskundimus, sunkumus reikia užsiauginti pasitikėjimą vieni kitais.

Grupės dydis: 15 – 20 tėvelių. Toks dydis suteikia galimybę:

 • bendrauti, 
 • leidžia kiekvienam grupės nariui aktyviai dalyvauti, pasisakyti,
 • suteikia emocinį komfortą, 
 • užtikrina pakankamą skirtingų požiūrių ir patirties žmonių kiekį,
 • palieka erdvės asmeninei kiekvieno dalyvio zonai ir galimybę patyrusiam instruktoriui nesunkiai suvaldyti grupę.

Ar tikrai programa efektyvi?

Atlikti tarptautiniai lyginamieji tėvystės įgūdžių lavinimo programoje dalyvavusių ir nedalyvavusių tėvų tyrimai parodė, kad programa turi didelį poveikį tėvams:

 • Išauga jų pasitikėjimas savimi ir savo gebėjimais,
 • Tėvai įgyja specialių įgūdžių padedančių plėtoti atvirą abipusį bendravimą su vaikais,
 • Tėvai patiria mažiau stresų ir nerimo dėl auklėjimo, dėl nesugebėjimo susitvarkyti su vaiku, dėl šeimyninio gyvenimo,
 • Tėvai išmoksta sėkmingai ir pozityviai elgtis ir bendrauti su vaikais, dingsta įtampa ir nemaloni psichologinė atmosfera šeimoje,
 • Rečiau konfliktuojama su savo partneriu. 

Taip pat, dalyvavę šioje programoje, pastebėsite pozityvius „pašalinius“ efektus, kurie pasireikš tokiu Jūsų vaikų elgesiu:

 • Jie geriau sutars su kitais,
 • Turės mažiau destruktyvių elgesio ir emocinių problemų,
 • Išmoks atviriau reikšti savo rūpesčius ir troškimus,
 • Atsiras didesnis savikontrolės bei vidinės atsakomybės jausmas.

Ši Tėvystės įgūdžių lavinimo programa yra efektyvus įrankis ir mokyklos aplinkoje – ji gali būti įgyvendinama mokykloje, siekiant: 

 • Gerinti mokyklos ir šeimos bendravimą ir bendradarbiavimą,
 • Įtraukti tėvus į mokyklos bendruomenės gyvenimą kaip atsakingus ir aktyvius bendruomenės narius, 
 • Įgalinti tėvus dalyvauti vaiko ugdymo(si) ir mokymo(si) procese kartu su mokykla, 
 • Stiprinti pozityvius santykius tarp skirtingų mokyklos segmentų – moksleivių, jų tėvų, pedagogų, klasės auklėtojų, mokykloje dirbančių specialistų ir kitų bendruomenės narių, 
 • Stiprinti šeimos ir mokyklų partnerystę, ugdant savarankiškas, sveikai savimi pasitikinčią, kūrybingas, iniciatyvias ir atsakingas asmenybes.

Bendras programos veiklos rezultatas – pagerėjęs mikroklimatas, šiltesni bendruomenės santykiai mokykloje bei laimingesni vaikai ir jų tėvai.