• Lt
 • Lv
 • Ru

Dr. Thomas Gordon Jaunimo lyderystės įgūdžių ugdymo Programa

Tai sėkminga jaunų žmonių neformalaus ugdymo programa, skatinanti jaunų žmonių saviugdą, lyderystę, asmeninę iniciatyvą, kūrybiškumą, verslumą, ruošianti juos aktyviam ir prasmingam dalyvavimui visuomenės gyvenime.

Ji sukurta atsižvelgiant į tai, kad paauglystė – ypatingas amžius kiekvieno žmogaus gyvenime, kai jis jau nebe vaikas, bet dar ir ne suaugęs. Šie keli metai žmogui labai svarbūs todėl, kad jis rengiasi tapti suaugusiu. Pagrindiniai principai, kurie vėliau lems jo gyvenimą ir kuriais remdamasis jis vėliau priims sprendimus, formuojami kaip tik šiame laikotarpyje.

Jaunimo lyderystės įgūdžių ugdymo programa svarbi tiems, kurie tiki, kad vaiko ir jauno žmogaus ateitis priklauso ne tik nuo to, kiek žinių jis įgys iš matematikos, lietuvių kalbos, istorijos ir kitų dalykų, tačiau taip pat nuo sąlygų, kuriomis vystosi ir formuojasi vaiko asmenybė. Programa tiems, kurie tiki, kad būtina ugdyti vaiko ir jauno žmogaus lyderystės įgūdžius, atsakingumą, neabejingumą tam, kas vyksta pasaulyje, pagarbą sau ir aplinkiniams, sugebėjimą bendrauti, spręsti problemas, domėtis gyvenimu. 

Šiuo metu Y.E.T. yra naudojama ir taikoma 30 pasaulio šalių. 

Programos metu jaunimas mokosi:

 • Kaip pasiekti tai, ko tikrai trokšti ir įgyvendinti svajones, 
 • Kaip apeiti nesėkmes, 
 • Kaip greitai įgyti pranašumą, 
 • Kaip tapti atsakingu žmogumi, 
 • Kaip tapti paslaugesniu, 
 • Kaip geriau susikaupti ir įgyti savikontrolės įgūdžių, 
 • Kaip spręsti kylančius konfliktus sąžiningais, nesmurtiniais būdais, 
 • Kaip atsispirti neigiamam bendraamžių spaudimui dėl alkoholio ir narkotikų, siekiant sveikos gyvensenos, 
 • Kaip efektyviai bendradarbiauti su aplinkiniais, 
 • Kaip tapti kūrybiškesniu, 
 • Kaip atpažinti ir įvardinti savo jausmus skirtingose gyvenimo situacijose (tiek džiugiose, tiek problematiškose), 
 • Kaip įveikti stresą, 
 • Kaip formuoti pozityvų požiūrį į save ir tobulinti asmeninius įgūdžius, 
 • Kaip ugdyti dorumą ir sąžiningumą, 
 • Kaip tapti drąsesniu. 

Kaip jaunimas išmoksta šių įgūdžių?

Y.E.T. sukurta taip, kad jos dalyviai aktyviai įsitrauktų į mokymosi procesą – užsiėmimų metu naudojamas pozityvius rezultatus užtikrinančių priemonių rinkinys:

 • Informacinės paskaitos - patyrę instruktoriai skatina entuziazmą ir profesinį pasididžiavimą,
 • Diskusijos grupėse - skatina kūrybiškumą ir energiją, daro teigiamą poveikį jų dalyviams ir atmosferai,
 • Įgūdžių lavinimo pratimai lauke ir patalpose – suteikia galimybę drauge su kitais išbandyti ir panaudoti naujai įgytus įgūdžius,
 • Visa užsiėmimų metu dėstoma medžiaga grindžiama pavyzdžiais iš mokinių gyvenimo.

Grupės dydis 20 - 25 dalyviai. Toks dydis suteikia galimybę:

 • bendrauti,
 • leidžia kiekvienam grupės nariui aktyviai dalyvauti, pasisakyti,
 • suteikia emocinį komfortą,
 • užtikrina pakankamą skirtingų požiūrių ir patirties žmonių kiekį,
 • palieka erdvės asmeninei kiekvieno dalyvio zonai ir galimybę patyrusiam instruktoriui nesunkiai suvaldyti grupę.

Kiek laiko trunka ši programa?

Y.E.T. programos mokymų ciklas sudarytas iš 12 modulių, kurie gali būti suskirstyti į 12 arba 24 nuoseklius praktinius užsiėmimus. Vieno užsiėmimo trukmė 1- 3 akademinės valandos. Šis užsiėmimų skaičius svarbus ir tuo, kad grupės dalyviai „nueina“ tam tikrą bendravimo kelią, kuriam reikia laiko. Tam, kad jaunimas galėtų atvirai kalbėtis, išsakyti savo nusiskundimus, sunkumus reikia užsiauginti pasitikėjimą vieni kitais. 

Y.E.T. išskirtinumas

 • Y.E.T. - unikali, sukurta Thomaso Gordono, vieno žymiausių Amerikos vaikų psichologo, tris kartus nominuoto Nobelio Taikos premijai, 9 knygų autoriaus, Amerikos Psichologų Fondo (American Psychological Foundation's) aukso medalio laureato. Jis padėjo užaugti jau ne vienai kartai savarankiškų, savimi pasitikinčių ir aplinkinius gerbiančių vaikų ir JAV, ir Europoje, ir Azijoje ir net Australijoje.
 • Universali – veikia visose kultūrinėse aplinkose ar šalyse, kuriose buvo pristatyta ir yra įgyvendinama.
 • Programoje taikoma efektyvių metodų sistema. Šie metodai orientuojasi į praktinių įgūdžių formavimą, praktinių kompetencijų ugdymą. Tai daug svarbiau nei formaliai suteiktos žinios, kadangi žinių išmokimas nereiškia, kad asmuo sugebės pasinaudoti jomis kasdieniniame gyvenime. Tuo tarpu taikant siūlomos programos metodus, yra užtikrinama, kad po mokymų dalyviai nepamirš, „neišmes“ naujai įgytų žinių ir įgūdžių – jų elgesys pasikeičia, pradedami taikyti nauji elgesio modeliai, pastebimi vertybinių orientacijų pokyčiai. 
 • Programos veiksmingumas ne kartą patvirtintas socialiniais tyrimais. Atlikus socialinius tyrimus, kuriuose dalyvavo vienas tūkstantis 14 – 16 metų mokinių, turinčių problemų su alkoholiu ir kitomis narkotinėmis medžiagomis, praėjus 6-12 mėnesių nuo Y.E.T. metodų taikymo pradžios, buvo pastebėti šie rezultatai:
  • Žymiai sumažėjo alkoholio ir narkotikų vartojimas, 
  • Vaikai tapo atsakingesni už savo veiksmus, 
  • Išmoko bendrauti su kitais nekonfliktuojant, 
  • Išmoko geriau atsispirti bendraamžių spaudimui, 
  • Atsirado savęs suvokimas ir efektyvesnis sprendimų priėmimas, 
  • Santykiai su bendraamžiais ir suaugusiaisiais tapo daug geresni. 

Programa gali būti įgyvendinama mokyklose, siekiant:

 • Vykdyti pozityviąją prevenciją,
 • Ugdyti asmenybę ir formuoti gyvenimo įgūdžius,
 • Kelti akademinius pasiekimus per socialinį ir emocinį mokymąsi,
 • Kurti saugią ir darnią mokyklos bendruomenės aplinką,
 • Spręsti aktualias mokyklai socialines problemas,
 • Skatinti ne tik formalųjį, bet ir gyvenimiškąjį mokinių ugdymą bei patyrimą. 

Nauda ugdymo įstaigai, įgyvendinančiai šią programą:

 • Tvirtesnis ryšys su jaunimu, 
 • Mažiau konfliktų ir problemų, 
 • Pagerėjęs bendradarbiavimas ir komandinis darbas, 
 • Tai programa suteikianti pokytį, ugdanti bendruomeniškumą. 

Bendras programos veiklos rezultatas – sąžiningi, savarankiškai mąstantys, pasitikintys savimi, atsakingi, kūrybingi, verslūs ir visuomeniškai aktyvūs jauni žmonės.