• Lt
  • Lv
  • Ru

Mūsų vertybės

  • Savarankiškumas - gebėjimas veikti nepriklausomai nuo kitų ir sukurti vertę.
  • Išmanymas ir profesionalumas bei savo netobulumo pripažinimas ir mokymasis. Mokydami kitus suprantame, kad esame savo pačių nuolatinio mokymosi procese. Tai ir yra mūsų išmanymo ir profesionalumo šaltinis
  • Sąžiningumas ir atsakomybė – visų pirma sažiningumas santykiuose su pačiu savimi
  • Tikrumo paieška ir atviras bei nuoširdus bendravimas. Nežinome, kas yra tikra, bet siekiame tikrumo savo pasirinkimuose ir santykiuose.
  • Laisvė - eksperimentuoti, džiaugtis, liūdėti, klysti, daryti tai, kas įdomu ir neįdomu. ☺