• Lt
 • Lv
 • Ru

Mokymo metodai

Vykdydami mokymus stengiamės kuo daugiau orientuotis į praktinius užsiėmimus ir į aktyvų pačių dalyvių įsitraukimą į mokymo(si) procesą, bendravimą ir tobulėjimą. Tikime, kad neužtenka vien perteikti žinias – būtina pakviesti pačius mokymų dalyvius išbandyti tai, apie ką kalbama; paversti naujas žinias kasdienio gyvenimo įgūdžiais. Mokymus organizuojame pagal holistinį, t.y. visą apimantį ugdymo(si) procesą, kuris apima:

 • Patyrimą;
 • Emocijas;
 • Patyrimo ir emocijų ryšio įsisąmoninimą;
 • Paralelių paiešką gyvenime/praktinėje veikloje;
 • Įsisąmonintos patirties panaudojimą gyvenime.

Dėka tokiu principu suformuotų programų, yra vystomos atskiros intelekto sritys, t.y.:

 • Kalbinis intelektas – dalyviai mokosi drąsiai, tačiau pagarbiai reikšti savo mintis; išraiškingai jas išdėstyti; plėsti savo žodyną; ne tik išreikšti savo nuomonę, tačiau taip pat tinkamai klausytis kitų ir suprasti perduodamą informaciją.
 • Loginis intelektas – sugebėjimas logiškai ir kritiškai mąstyti; analizuoti informaciją; ieškoti sprendimų alternatyvų; matyti sąsajas tarp skirtingų reiškinių.
 • Vidinis – asmeniškasis intelektas – gebėjimas tinkamai suvokti ir įvardinti savo jausmus; gebėjimas tinkamai juos išreikšti; gebėjimas įsijausti į kitą žmogų, suvokti jo jausmus ir juos priimti; suvokti savo vertybes ir ugdyti(s) tinkamas vertybines nuostatas.
 • Socialinis intelektas – gebėjimas tinkamai ir pozityviai bendrauti; pozityviai spręsti kylančius konfliktus ir tarpasmeninių santykių problemas; gebėjimas dirbti ir kurti kartu su kitais.
 • Egzistencinis intelektas – domėjimasis būties klausimais, gilesnis įsiklausymas į save ir kitus, žmogaus teisių ir pagarbos sau ir kitam suvokimas.