• Lt
 • Lv
 • Ru

Programą įgyvendinančios mokyklos

 1. Druskininkų Atgimimo vidurinė mokykla,
 2. Kaišiadorių rajono Žaslių pagrindinė mokykla,
 3. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla,
 4. Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazija,
 5. Šiaulių Didždvario gimnazija,
 6. Jurbarko Naujamiesčio vidurinė mokykla,
 7. Mažeikių r. Ukrinų pagrindinė mokykla,
 8. Anykščių rajono Kavarsko vidurinė mokykla,
 9. Vilniaus „Sietuvos" vidurinė mokykla,
 10. Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla,
 11. Vilkaviškio rajono Alvito pagrindinė mokykla,
 12. Trakų r. Paluknio „Medeinos“ vidurinė mokykla,
 13. Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul vidurinė mokykla,
 14. Šiaulių „Juventos" pagrindinė mokykla,
 15. Vilniaus „Ateities“ vidurinė mokykla,
 16. Anykščių Antano Vienuolio gimnazija,
 17. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija,
 18. Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinė mokyka.
Dr. Thomas Gordon tėvystės įgudžių lavinimo programa  P.E.T. (Parent Effectiveness Training) gali būti įgyvendinama:
 • Iki mokyklio ugdymo įstaigose
 • Pagrindinėse mokyklose;
 • Vidurinėse mokyklose;
 • Gimnazijose
 • Nemokyklinėje aplinkoje, tokioje kaip:
  • Religinės organizacijos;
  • Vaikų dienos centrai;
  • Bendruomenių centrai;
  • Visuomeninės organizacijos;

Programą galima įgyvendinti per 9 savaites,  4 menesius arba vienerius metus.

Jei ugdymo įstaiga nutaria dalyvauti šioje programoje:

Pirmas žingsnis - Projekto įgyvendinimo grupės susirinkimas. Į įgyvendinimo grupės susirinkimą kviečiami mokyklos administracija, socialinis pedagogas, psichologas ir pedagogai, kurie dirbs su grupėmis jie supažindinasmi su programos tikslais, struktūra bei galimybėmis, apmokomi programos diegimo principų,išrenkamas  įgyvendinimo grupės vadovas, susidaromas preliminarus veiklos planas.

Antras žingsnis – Mokomasis  seminaras. Seminaro metu parengiamas Dr. Thomas’o Gordono P.E.T.  programos pedagogas (-ai), ugydo įstaiga aprūpinama reikiama metodine medžiaga t.y. pedagogas (ai) gauna metodinės medžiagos komplektą programos įgyvendinimo laikotarpiui (pasirašius programos įgyvendinimo sutartį) bei mokiniams skirtą dalomąją medžiagą, taip pat suderinamas P.E.T.  pedagogams skirtas  konsultacijų grafikas programos įgyvendinimo metu. Dalyvių skaičius pirmame seminare ne mažiau kaip 12 žmonių.

Trečias žingsnis – P.E.T.  užsiėmimai. Tėvystės įgudžių lavinimo programą P.E.T. paprastai gali  įgyvendinti klasės auklėtojas, kuris bendrauja su auklėtinių tėvais ir kuris turi programos ,,P.E.T. " pedagogo kvalifikaciją. Jei grupės ar klasės pedagogas nėra įgijęs programos P.E.T. pedagogo kvalifikacijos, bet įstaigos vadovas pageidauja, kad programa vyktų šioje grupėje ar klasėje, užsiėmimus vesti gali ateiti kitas šioje įstaigoje dirbantis ir programos ,,P.E.T." pedagogo kvalifikaciją turintis pedagogas. Tuo atveju grupės ar klasės pedagogas gali talkinti užsiėmimus vedančiam kolegai.

Programos sėkmės įgyvendinimo kriterijai:

Esminės ir būtinos veiksmingo programos įgyvendinimo sąlygos yra nuoseklumas, aktyvumas, kryptingumas, įsigilinimas.

Pedagogas, vieną kartą pilnai dalyvavęs Dr. Thomas’o Gordono P.E.T.  pedagogų rengime ir įgijęs programos pedagogo kvalifikaciją, gali vėl ir vėl dalyvauti programoje, ją įgyvendindamas programoje dalyvaujančioje įstaigoje.

Programos vykdytojai  ir koordinatoriai VšĮ ,,Pro Coaching " rūpinasi programos kokybe bei programos pedagogų kvalifikacijos palaikymu – kiekvienais metais organizuojami  kvalifikacijos kėlimo kursai ankstesniais metais programos pedagogo kvalifikaciją įgijusiems pedagogams, leidžiama metodinė literatūra, programą įgyvendinantys pedagogai bei ugdymo įstaigos yra nuolat  konsultuojamos, jiems  teikiama naujausia aktuali informacija.