• Lt
  • Lv
  • Ru

Metodinė medžiaga

Dr. Thomas‘o Gordon‘o Jaunimo Lyderystės įgudžių ugdymo programos Y.E.T. (Youft effectivensss training metodinę medžiagą sudaro:

Dalomosios medžiagos krepšelis pedagogui:

  • Y.E.T. Instruktoriaus Vadovas
  • Spalvingas „ Elgsenos lango plakatas“
  • Instruktoriaus Power Point Prezentacija
  • Žaidimų Vaidmenimis Kortų komplektas
  • Žaidimų kortelių rinkinys

Dalomosios medžiagos krepšelis Y.E.T. programos dalyviui:

  • Dalyvio uždavinynas. Uždavinyne pateikiama teorijos santrauka, rašytiniai įgūdžių lavinimo pratimai, skaitinių sąrašas, tyrimų rezultatai bei savęs ir kurso vertinimo formos. Naudojamas tiek užsiėmimų metu, tiek ir atliekant namų darbus.
  • Dr. Thomo Gordon‘o Kredo
  • Dalyvio sertifikatas - sertifikatas pažymi, kad dalyvis yra išklausęs pilną neformaliojo švietimo programos Y.E.T. kursą. Sertifikatas yra vardinis ir įteikiamas pasibaigus Y.E.T. programai.

Kas gali dirbti su Y.E.T. medžiaga?

Su programos medžiaga turi teisę dirbti tik Y.E.T. programos pedagogas, kuris dalyvavo specialiuose 52 valandų Y.E.T. programos mokymuose, gavo tai patvirtinantį pažymėjimą ir pasirašė programos įgyvendinimo sutartį.

Norime Jums priminti, jog Y.E.T. programos autorinės teisės priklauso vienai iš didžiausių tarpautinių mokymo organizacijų pasaulyje "Gordon Training International"  ir tik VšĮ “Pro Coaching", oficialus Gordon Training International atstovas turi išimtinę licenciją Lietuvoje ir Latvijoje įgyvendinti šias programas, nes yra pasirašęs sutartį su programos kūrėjais. Jokia programos medžiaga negali būti kopijuojama, reprodukuojama ar pritaikoma (adaptuojama) be raštiško aukščiau minėtų organizacijų sutikimo.